Jornada sobre: “La sexualitat i l’afectivitat de les persones grans”23 maig 2018, de 15:30h a 18:00h. Auditori FiraGran (Drassanes Reials de Barcelona)
Si no veu correctament aquest mail, fes clic aquí
© Firagran - Tots els drets reservats
Si no desitja rebre més correu de la nostra empresa, faci clic en el link ESBORRAR
o be envii un e-mail amb l'assumpte ESBORRAR.
Aquest missatge es dirigeix exclusivament al seu destinatari i el seu contingut és privat i CONFIDENCIAL. Si vostè no és el destinatari li notifiquem que l'ús, divulgació i/o còpia està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.