ENQUESTA INFORMATIVA
DE LES ENTITATS ADHERIDES AL MANIFEST

  1/ DADES GENERALS


  Nom entitat *
  Web
  Responsable *
  Càrrec *
  Email *
  Telèfon *

  2/ DADES DE COMUNICACIÓ


  2.1. Disposeu de departament de comunicació o teniu algú que realitzi aquesta tasca?


  [group departament_si]

  Responsable *
  Telèfon *
  Email *

  [/group]

  2.2. Teniu presència a les xarxes socials?


  [group rrss_si]

  Quines?

  Facebook
  Twitter
  Instagram
  Linkedin
  Altres

  [/group]

  2.3. Heu realitzat accions de sensibilització respecte al maltractament?


  [group accions_si]


  [/group]

  2.4. Estaríeu disposats a realitzar accions conjuntes en referència al maltractament?

  3/ INFORMACIÓ RELATIVA AL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS


  3.1. Quin grau teniu de coneixement del tema? * (1 és poc, 10 és molt)

  12345678910

  3.2. Heu fet formació específica?


  [group formacio_si]


  [/group]

  3.3. Estaríeu interessats en cursar mòduls específics de formació per detectar i intervenir en els casos de maltractament i poder donar una resposta adequada?

  3.4. Disposeu d’algun programa de prevenció o detecció del maltractament a les persones grans?


  [group programa_si]


  [/group]

  3.4 Creus que pot ser un recurs per a altres entitats?

  4/ PROPOSTES D’ACCIONS CONJUNTES


  4.1. Estaríeu disposats a formar part d’un espai estable de debat i de transferència de coneixement?

  4.2. Tens algun suggeriment d’accions a fer per a sensibilitzar als diferents agents implicats?

  4.3. Tens algun suggeriment d’accions a fer per a la prevenció del maltractament?

  5 / ORGANITZACIÓ DE LES TROBADES


  5.1. Quan tens millor disponibilitat per a realitzar les reunions de treball?

  Nota sobre protecció de dades de caràcter personal
  La Fundació Provea té implantats protocols de seguretat en Protecció de Dades d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.
  D’acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades, tota informació rebuda será tractada amb la màxima confidencialitat.
  En compliment d’allò que preveu la normativa us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un fitxer del qual és responsable la Fundació Provea per poder ser informats sobre els serveis i activitats que desenvolupa la fundació i que puguin resultar del seu interès.
  Posem en el vostre coneixement el dret que us assisteix d’accés, rectificació i cancel·lació al fitxer on consten les vostres dades, tal i com ho contempla la Llei Orgànica 15/1999 mitjançant el que disposa el R.D. 1720/2007 de 20 de desembre.
  En cas de voler exercir qualsevol dels drets esmentats, us podeu adreçar a la Fundació Provea, carrer Balmes 211, 08006 Barcelona o mitjançant correu electrònic a info@fundacioprovea.org