Concurs de Pintura Ràpida

Dimarts 11 d’octubre de 2022 a les 09:30h

BASES DEL CONCURS:
 1. Podran participar-hi tots els artistes majors de 60 anys que ho desitgin.
 2. El concurs tindrà lloc el dimarts 11 d’octubre de 2022 al matí.
 3. Les persones participants hauran de presentar-se a Casal de la gent gran de Santa Eulàlia ( Plaça dels Avis, 12, 08902 L’Hospitalet de Llobregat) entre les 9:30h i les 9:50h, a fi de formalitzar la inscripció i segellar els diferents suports.
 4. La tècnica i l’estil seran lliures. Els suports hauran de ser rígids, amb imprimació llisa i monocolor (tela). Cap de les seves dimensions podrà ser inferior als 50 cm i hauran de tenir un màxim de 116cm x 89 cm. En cas de mides diferents s’estudiarà cas a cas la seva acceptació.
 5. Només s’admetrà una obra per persona participant, si bé, prèvia sol·licitud, es podran segellar dos suports amb un mateix número.
 6. El tema dels treballs s’informarà en el moment de la inscripció.
 7. Les obres acabades, sense firmar, s’hauran d’entregar entre les 14h i les 14:30h. Esgotat aquest temps, no s’admetrà cap treball. El lloc d’entrega serà el mateix que el del punt 3: Casal de la gent gran de Santa Eulàlia ( Plaça dels Avis, 12, 08902 L’Hospitalet de Llobregat)
 8. Una vegada efectuat el control de les obres, les persones participants hauran de situar-les, amb els seus cavallets, a l’espai tancat que es reservarà per aquesta finalitat al Casal de la gent gran de Santa Eulàlia ( Plaça dels Avis, 12, 08902 L’Hospitalet de Llobregat) i caldrà que col·loquin en lloc visible, l’adhesiu amb el número d’inscripció que se’ls hi haurà donat al inscriure’s.
 9. El jurat estarà constituït per: reconegudes personalitats del món de les belles arts, un representant de l’Ajuntament de L’Hospitalet i un altre de la Fundació FiraGran.
 10. El jurat tindrà la facultat de declarar desert qualsevol premi si estimés insuficient la qualitat artística presentada.
 11. Al voltant de les 17h del 11 d’octubre de 2022 es farà pública la inapel·lable decisió del jurat al Casal de la gent gran de Santa Eulàlia ( Plaça dels Avis, 12, 08902 L’Hospitalet de Llobregat).
 12. En el transcurs de la lectura del veredicte, s’entregaran els premis a les persones guanyadores. Una vegada finalitzat l’acte de lliurament dels premis, la resta d’artistes participants hauran de retirar els seus treballs el mateix dimarts 11 d’octubre de 2022 abans de les 19h.
 13. S’atorgaran els següents premis, cada categoria tindrà un guanyador i un finalista:
  • 1r premi: 400 euros pel guanyador/a i diploma al finalista
  • 2n premi: 300 euros pel guanyador/a i diploma al finalista
  • 3r premi: 200 euros pel guanyador/a i diploma al finalista
 14. Les obres premiades, que hauran d’estar firmades pels autors, passaran a ser propietat de l’Ajuntament de L’Hospitalet, cosa que obliga als autors a renunciar a tots els drets per les seves obres, inclosos els de reproducció, edició i exhibició.
 15. Si la climatologia fóra adversa, l’entitat organitzadora, l’Ajuntament de L’Hospitalet, Fundació FiraGran i el jurat, podrien decidir la suspensió o ajornament del concurs.
 16. L’organització no es fa responsable de possibles deterioraments o pèrdues de les obres.
 17. El fet de participar en el certamen suposa l’acceptació total d’aquestes bases. El jurat i les entitats organitzadores resoldrà qualsevol incidència o aspecte no previst en aquestes bases i les seves decisions seran inapel·lables.
 18. Organització del Concurs Fundació FiraGran: Francisco Giner, 27, baixos, 08012 Barcelona. Telèfon: 932386868
INSCRIPCIONS GRATUÏTES

Les inscripcions es poden realitzar:

En els dos casos s’haurà d’indicar:

 1. Nom i cognom
 2. Adreça
 3. Telèfon de contacte
 4. E-mail de contacte
 5. Si pertany a alguna entitat de gent gran digui quina