Avís Legal

/Avís Legal
Avís Legal 2017-04-28T17:43:03+00:00

Desenvolupador
Està visitant el lloc web de FIRAGRAN

Informació de contacte
Si té algun dubte o desitja fer algun comentari sobre el contingut o el funcionament del lloc web, enviï un correu electrònic a la següent adreça:info@firagran.com

Drets d’autor – copyright
El lloc web de FIRAGRAN es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre drets d’autor i propietat intel·lectual i industrial. El contingut del lloc web és propietat de FIRAGRAN, inclosos els documents descargables i les il·lustracions de qualsevol tipus (imatges, fotografies, etc.). Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial del present lloc o el seu contingut, qualsevol que sigui el suport, sense el consentiment exprés de FIRAGRAN

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades personals registrades a través del lloc web s’utilitzen exclusivament per a ús intern de FIRAGRAN De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter Personal, els usuaris del lloc web tenen dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades. Poden exercir aquest dret enviant una carta a la següent adreça:C/ Francisco Giner, 27, baixos, 08012 Barcelona ; o bé, enviant un email a l’adreça info@firagran.com.

Utilització del lloc web
FIRAGRAN es reserva el dret de modificar a qualsevol moment les dades publicades en el lloc web. Les dades publicades no tenen caràcter contractual. FIRAGRAN no té cap control ni assumeix per tant cap responsabilitat pel que fa al contingut dels possibles llocs als quals es pugui accedir a través de www.firagran.com.