XI Festival de Corals de Gent Gran de Catalunya a FiraGran 2019

13 i 14 de juny de 2019 | Les Drassanes Reials de Barcelona

OBJECTIU

L’objectiu del festival és potenciar la participació i estimular en el seu progrés les Corals de Gent Gran de Catalunya.

REGLAMENT DEL FESTIVAL

L’objectiu del festival és valorar la qualitat de cadascuna de les corals participants des de diferents criteris d’avaluació.

 • Poden participar-hi totes les corals de Gent Gran de Catalunya que pertanyin a un casal o associació de gent gran.
 • Les corals poden ser de veus mixtes, femenines o masculines.
 • Les corals participants han de tenir un mínim de 8 cantaires.
 • Els participants, excepte els directors, han de ser amateurs.
 • L’organització és la responsable de marcar els horaris d’actuació de les corals. Es tindrà en consideració la sol·licitud (no vinculant) realitzada per cada coral en el formulari d’inscripció.
 • Els horaris seran:
  Matins: d’11:00h a 13:30h
  Tardes: de 16:00h a 18:30h
 • L’organització es reserva els drets de modificar aquestes bases si ho considera adient per millorar la qualitat del festival.
REPERTORI
 1. Tres obres de lliure elecció.
 2. Totes les obres que es presentin a concurs hauran de ser “a capella” o acompanyades amb piano. L’organització en aquesta edició no posarà a disposició el piano, per tant, les persones interessades hauran de portar el seu propi instrument.
 3. Una de les obres, com a mínim, ha de ser cantada “a capella”. S’indicarà al jurat quines de les obres seleccionades es cantaran “a capella”.
 4. La durada d’execució de les 3 peces haurà de ser, com a màxim, de 8 minuts en total.
 5. S’enviarà còpia de les partitures de les obres seleccionades abans del 30 d’abril del 2018. Es poden enviar per:
  Correu electrònic: casals@firagran.com
  Correu ordinari: Francisco Giner, 27 (baixos), 08012 Barcelona
 6. S’han d’interpretar totes les obres en la versió exacta evitant altres possibles versions.
 7. Les obres es cantaran en la tonalitat original, si s’ha modificat la tonalitat s’informarà al jurat abans de l’inici de la corresponent actuació.
 8. Les obres poden ser d’una, dues, tres o quatre veus.
JURAT
 1. Directora Artística: Maria Teresa Giménez.
 2. Coordinadora del Festival: Claudia Simón.
 3. Membres del Jurat (mínim 3 per sessió): Joan Pàmies, Carme Adelantado, Maria Mercè Argüelles, Maria Teresa Giménez, Montserrat Lluveras, Joaquim Miranda, Ramon Vilar, Esther Doñate, Joaquim Sabater, Maria Drets, Antoni Jorquera.
 4. Les decisions del jurats son inapel·lables.
 5. Les decisions dels jurats seran remeses a totes les corals participants.

Qualsevol comentari i/o desacord serà benvingut; s’han d’adreçar a l’organització de FiraGran.
Es poden enviar per:
Correu electrònic: casals@firagran.com
Correu ordinari: FiraGran, Francisco Giner, 27 (baixos), 08012 Barcelona

CRITERIS D’AVALUACIÓ
 1. Valoració Tècnica
  a. Afinació / Entonació
  b. Fidelitat a la partitura
 2. Valoració artística
  a. Criteris d’interpretació
  b. Sonoritat de la coral
  c. Comunicació
 3. Selecció de les obres
  a. Adequació de les obres seleccionades a les possibilitats de les veus de la coral

El Jurat també tindrà en consideració l’actitud i la presentació de la coral.

QUALIFICACIONS D’AVALUACIÓ
 1. Les qualificacions s’atorgaran a totes les corals participants en funció de la puntuació rebuda seguint el següent criteri:
  • a. Primera: les corals que hagin rebut més d’un 75% de la puntuació del jurat.
  • b. Segona: les corals que hagin rebut entre un 60 i un 75% de la puntuació del jurat.
  • c. Tercera: les corals que hagin rebut menys d’un 60% de la puntuació del jurat.
 2. Totes les corals participants, rebran un diploma d’assistència amb la qualificació obtinguda i un comentari personalitzat si s’escau.

Es podran constituir premis especials atorgats pels patrocinadors del festival.
Si així fos, s’informaria puntualment a totes les corals participants.

CONDICIONS PER PODER PARTICIPAR
 1. Complir els requisits del reglament
 2. Omplir el formulari d’inscripció
 3. Amb el formulari d’inscripció s’haurà de presentar la següent documentació:
  • a. Historial de la coral i del seu director (si el tenen)
  • b. Una fotografia de la coral (si la tenen)
  • c. Una còpia de les partitures seleccionades
 4. Acceptar el dia i hora d’actuació assignat per l’organització. Les corals que no estiguin presents a l’hora programada quedaran automàticament excloses
 5. Les despeses del viatge aniran a càrrec de les corals participants
 6. La participació implica l’acceptació del reglament
Amb el suport de:
Patrocinat per:
Grup Memora