XV Festival de Corals de Gent Gran de Catalunya a FiraGran 2024

30 i 31 de maig de 2024 | La Farga de l’Hospitalet

OBJECTIU

L’objectiu del festival és potenciar la participació i estimular en el seu progrés les Corals de Gent Gran de Catalunya.

REGLAMENT DEL FESTIVAL

L’objectiu del festival és valorar la qualitat de cadascuna de les corals participants des de diferents criteris d’avaluació.

 • Poden participar-hi totes les corals de Gent Gran de Catalunya
 • Les corals poden ser de veus mixtes o veus iguals: femenines o masculines.
 • Les corals participants han de tenir un mínim de 8 cantaires.
 • Els participants, excepte els directors, han de ser amateurs.
 • L’organització és la responsable de marcar els horaris d’actuació de les corals. Es tindrà en consideració la sol·licitud (no vinculant) realitzada per cada coral en el formulari d’inscripció.

Els horaris seran:

  • Matins: d’11h a 13:30h
  • Tardes: de 15:30h a 18:30h
 • L’organització es reserva els drets de modificar aquestes bases si ho considera adient per millorar la qualitat del festival.
REPERTORI
 • Tres obres de lliure elecció.
 • Les obres poden ser acompanyades amb instruments musicals.
 • Una de les obres, com a mínim, ha de ser cantada “a capella”. S’indicarà al jurat quines de les obres seleccionades es cantaran “a capella”.
 • Una de les obres ha de ser catalana i cantada en català.
 • S’enviaran “obligatòriament” còpies clares de lectura de les partitures de les obres seleccionades abans del  3 de maig del 2024. Es poden enviar per:
  • Correu electrònic: casals@firagran.com
  • Correu ordinari: FiraGran, C/ Francisco Giner, 27, bajos 08012 Barcelona
 • S’han d’interpretar totes les obres en la versió i tonalitat que s’ha enviat al Jurat evitant altres possibles versions.
 • Les obres es poden interpretar a una, dues, tres o quatre veus.
JURAT
 • President: Ramon Vilar
 • Coordinadora del Festival: Claudia Simón
 • Membres del Jurat (mínim 3 per sessió): Maria Mercè Argüelles, Montserrat Lluveras, Joaquim Miranda, Joaquim Sabater, Esther Doñate, Antoni Jorquera, Joan Pàmies i Carme Adelantado.
 • Les decisions del jurat són inapel·lables
 • Les valoracions i suggeriments del Jurat seran remeses a totes les corals participants.

Qualsevol comentari i/o desacord serà benvingut; s’han d’adreçar a l’organització de FiraGran.

Es poden enviar per:

 • Correu electrònic: casals@firagran.com
 • Correu ordinari: FiraGran, C/ Francisco Giner, 27, bajos 08012 Barcelona
CRITERIS D’AVALUACIÓ
 1. Valoració Tècnica
  a. Afinació / Entonació
  b. Fidelitat a la partitura
 2. Valoració artística
  a. Criteris d’interpretació
  b. Sonoritat de la coral
  c. Comunicació
 3. Selecció de les obres
  a. Adequació de les obres seleccionades a les possibilitats de les veus de la coral

El Jurat també tindrà en consideració l’actitud i la presentació de la coral.

VALORACIÓ
 • Les corals rebran una comunicació del Jurat amb comentaris i suggeriments sobre la seva actuació.
 • Totes les corals participants, rebran un diploma que acredita la seva participació al Festival de Corals de Gent Gran de Catalunya.
CONDICIONS PER PODER PARTICIPAR
 1. Complir els requisits del reglament
 2. Omplir el formulari d’inscripció
 3. Amb el formulari d’inscripció s’haurà de presentar la següent documentació:
  • a. Historial de la coral i del seu director (si el tenen)
  • b. Una fotografia de la coral (si la tenen)
  • c. Una còpia de les partitures seleccionades
 4. Acceptar el dia i hora d’actuació assignat per l’organització. Les corals que no estiguin presents a l’hora programada quedaran automàticament excloses
 5. Les despeses del viatge aniran a càrrec de les corals participants
 6. La participació implica l’acceptació del reglament
 7. QUOTA D’INSCRIPCIÓ: GRATUITA
INSCRIPCIÓ
 • La inscripció es formalitza enviant emplenat i signat el formulari d’inscripció a:
  1. Correu electrònic: casals@firagran.com
  2. Correu: FiraGran, C/ Francisco Giner, 27, bajos 08012 Barcelona
 • El termini d’inscripció finalitza el 30 d’abril de 2024.

Per a més informació consultar a la web www.firagran.com , escriure un mail a la organització (casals@firagran.com) o trucar al telèfon de FiraGran: 93.238.68.68

Amb el suport de:
Patrocinat per: