L’estudi s’ha fet conjuntament amb els consells de l’Alt Penedès i del Garraf

El Consell Comarcal de l’Anoia ha presentat conjuntament amb els consells de l’Alt Penedès i del Garraf l’”Informe de seguiment dels acords del VIIè Congrés de la gent gran de Catalunya”. A les seves resolucions, aquest congrés va establir un seguit de propostes per desenvolupar en el període post congressual. De totes elles se’n van destriar aquelles que tenien el seu àmbit d’actuació o competència en els ens locals.

El Consell de la Gent Gran de l’Anoia va estimar que la realització d’una enquesta adreçada a cadascun dels ajuntaments de les tres comarques permetria conèixer les seves actuacions o consideracions en el tractament de les persones grans a la comarca. Per això, el Consell Comarcal de l’Anoia, amb els altres dos ens comarcals, ha elaborat un estudi sobre la situació de les persones grans en els tres territoris.

L’informe s’ha generat amb caràcter general de les tres comarques i també se n’ha fet un d’específic per a cada territori.

Font: anoia.cat/

Llegir més: http://www.anoia.cat/2018/10/24/el-consell-comarcal-presenta-un-informe-sobre-la-situacio-de-les-persones-grans-a-lanoia/