Final de Vida

ORPEA Girona enforteix el vincle de grans i famílies amb sortides nadalenques, el vermut dominical o “Cafè Alzheimer”

La residència d'ORPEA integra a les famílies en el dia a dia de la persona gran amb diferents accions molt valorades per familiars i residents Una vegada al mes es produeix un esdeveniment a la residència [...]

Go to Top