Estudi de la Fundació FiraGran sobre:

“Impacte de la COVID en les persones grans”

  • La tristesa i la impotència es van disparar en les persones grans durant el confinament domiciliari per la COVID19.
  • La soledat la gran conseqüència de la COVID19 entre les persones grans.
  • El whats app l’eina més utilitzada per les persones grans per combatre la soledat.

La fatiga pandèmica, síndrome batejat per l’Organització Mundial de la Salut motivat pel cansament en l’acompliment de mesures restrictives per la COVID i que pot provar insomni, estrès, irritabilitat, tristesa, ansietat o frustració actualment ja afecta al 60% de la població europea, segons xifres del mateix organisme.

Aquests sentiments de tristesa i impotència, majoritàriament pel trencament de les relacions socials i, en alguns casos, per la sensació de solitud, ja es van començar a disparar en les persones més grans de 65 anys d’edat de Catalunya després del confinament domiciliari provocat per la COVID19.

Així ho va constatar l’estudi Impacte de la COVID en les persones grans, que es va realitzar entre els mesos de juny i octubre del 2020, després del confinament domiciliari, del que ara es celebra un any, i que ha estat elaborat per la Fundació FiraGran i la Fundació Mémora, amb la col·laboració de l’Associació Siena, a partir d’una enquesta a 1.422 persones més grans de 65 anys d’edat de tota Catalunya.

Les principals conclusions d’aquest estudi son:

La tristor i la impotència els dos sentiments de les persones grans durant el confinament

El 47,4% de persones grans durant el confinament van tenir sentiments de tristesa, mentre que un 46,7% van sentir impotència, un 22,1% por i un 22,1% ansietat. En el cas de les dones, els sentiments de tristesa i impotència, amb un 52% i un 43,5%, respectivament, van tenir més pes que en els homes.

Malgrat aquesta situació, el 35% de persones enquestades també van reconèixer que durant el confinament van estar tranquils i un 6,5% que es van mantenir optimistes, tot i l’aplicació de mesures restrictives.

 Sentiments de la COVID-19..

Sensacions/sentiments Valor Absolut %
Tristor 674 47,4%
Impotència 664 46,7%
Tranquil·litat 500 35,2%
     
Ansietat 314 22,1%
Por 291 20,5%
Sorpresa 181 12,7%
Optimisme 93 6,5%
Eufòria 6 ,4%

Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.

El WhatsApp, la primera via per combatre la soledat

El  44,4% de persones grans va assegurar que es va sentir sol, davant d’un 55,6% que negava haver patit soledat. D’entre els que reconeixen que van patir soledat, la principal via per ajudar a combatre la sensació d’aïllament social va ser la comunicació a través de les noves tecnologies.

Percepció de soledat durant el confinament.

Soledat Valor Absolut % % vàlid
Sí, alguna vegada 568 39,9 40,0
Sí, sempre 62 4,4 4,4
No 789 55,5 55,6
Total vàlid 1419 99,8 100
No vull respondre 3 ,2  
Total 1422 100 100

Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.

Així, un 88,9% de les persones grans que es van sentir soles durant aquella època van fer ús molt especialment del WhatsApp, però també les trucades, videotrucades i Internet, per comunicar-se amb familiars i amics, un 26,5% van recórrer a la comunicació presencial amb els veïns i un 78,9% van utilitzar la televisió i la ràdio per combatre la soledat.

Mecanismes per combatre la soledat.

Combatre la soledat Valor Absolut %
Converses a través de WhatsApp 456 73,4
He mirat la TV 453 72,9
He fet trucades telefòniques 398 64,1
He fet videotrucades 377 60,7
He escoltat la ràdio 276 44,4
M’he connectat per Internet 256 41,2
He parlat personalment amb veïns i veïnes 164 26,4
Res 25 4,0
     

Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.

La importància de la xarxa de cures durant la pandèmia

Respecte el tracte que van rebre per part dels mitjans de comunicació, les administracions, el sistema sanitari, la família i les amistats i els veïns, en general aproven tots els entorns avaluats, però les millors puntuacions se les enduen aquests tres últims col·lectius.

Així, les notes mitjanes de les valoracions van ser d’una nota de 5,7 sobre deu pels mitjans de comunicació, un 5,6 per a les administracions públiques, un 6,2 pel sistema de salut, un 9,1, per la família i un 8,5 per les amistats i el veïnatge.

Aquestes xifres demostren l’impacte que la xarxa de cures, formada per la família, amics i veïns de les persones, està tenint a l’hora d’afrontar la incertesa, la por, el cansament i els efectes psicològics de la pandèmia per part de la població, en aquest cas de les persones grans.

Valoració del tracte rebut durant el confinament fins ara per sectors.

 

Valoració     durant     la Covid-19

Mitjans de comunicació Administracions públiques Sistema sanitari
Valor Absolut % % vàlid Valor Absolut % % vàlid Valor Absolut % % vàlid
Maltractat/ada (0) 31 2,2 2,5 31 2,2 2,5 33 2,3 3,1
1 26 1,8 2,1 26 1,8 2,1 28 2,0 2,7
2 36 2,5 3,0 36 2,5 3,0 45 3,2 4,3
3 72 5,1 5,9 72 5,1 5,9 53 3,7 5,0
4 83 5,8 6,8 83 5,8 6,8 64 4,5 6,1
5 325 22,9 26,7 325 22,9 26,7 185 13,0 17,6
6 212 14,9 17,4 212 14,9 17,4 134 9,4 12,7
7 174 12,2 14,3 174 12,2 14,3 147 10,3 14,0
8 162 11,4 13,3 162 11,4 13,3 167 11,7 15,9
9 60 4,2 4,9 60 4,2 4,9 120 8,4 11,4
Molt ben tractat/ada (10) 36 2,5 3,0 36 2,5 3,0 77 5,4 7,3
Total 1217 85,6 100 1217 85,6 100 1053 74,1 100
NS/NC 205 14,4   205 14,4   369 25,9  
Total 1422 100   1422 100   1422 100  
       
Mitjana 5,7 5,6 6,2

Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.

 

Valoració del tracte rebut durant el confinament fins ara per sectors.

 

Valoració     durant     la Covid-19

Família Amistats i veïnatge
Valor Absolut % % vàlid Valor Absolut % % vàlid
Maltractat/ada (0) 5 0,4 0,4 6 0,4 0,4
1 5 0,4 0,4 2 0,1 0,1
2 3 0,2 0,2 4 0,3 0,3
3 7 0,5 0,5 6 0,4 0,4
4 8 0,6 0,6 13 0,9 1,0
5 30 2,1 2,2 53 3,7 4,0
6 44 3,1 3,3 64 4,5 4,8
7 59 4,1 4,4 127 8,9 9,5
8 130 9,1 9,7 250 17,6 18,7
9 290 20,4 21,7 322 22,6 24,0
Molt ben tractat/ada (10) 757 53,2 56,6 493 34,7 36,8
Total 1338 94,1 100 1340 94,2 100
NS/NC 84 5,9   82 5,8  
Total 1422 100   1422 100  
Mitjana 9,1 8,5

Font: Dades enquesta FiraGran 2020. Associació SIENA.