L’envelliment actiu implica fomentar els hàbits saludables com a factor a tenir en compte per mantenir la qualitat de vida de la gent gran. Aquest llibre ofereix idees per millorar la intervenció professional en l’àmbit de l’educació física durant l’envelliment, concebuda com una activitat realitzada al voltant del correlat emocional.