Un 15,5% de les persones més grans de 65 anys que viuen a la regió metropolitana de Barcelona passen més d’un dia cada setmana sense sortir de casa, percentatge que s’eleva al 21% en els més grans de 75 anys, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, que revela les diferències entre barris que tenen un esquema urbanístic que convida a passejar i els que no el tenen.

Font: ara.cat

Llegir més:  http://www.ara.cat/societat/persones-grans-sortir-casa_0_1442855910.html

Categoría: Envelliment Actiu