El 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer, data instituïda per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Alzheimer’s Disease International (ADI). L’objectiu d’aquesta commemoració és donar a conèixer la malaltia i les seves conseqüències sociosanitàries, i demanar el suport i la solidaritat de la població, les institucions i els organismes oficials. Addicionalment i per reforçar la tasca de conscienciació, l’ADI va establir el mes de setembre com a Mes Mundial de l’Alzheimer.

Aquest 2022 la campanya mundial manté el mateix tema que l’edició anterior, “Coneix la demència, coneix l’Alzheimer”, per lluitar contra la manca de coneixement global sobre la malaltia. De fet, segons l’Informe Mundial sobre l’Alzheimer 2019, elaborat per l’ADI, dos terços de la població pensen que la demència és una part normal del procés d’envelliment en lloc d’un trastorn neurodegeneratiu. Alhora, la celebració també pretén destacar la importància del suport que necessiten les persones afectades i les seves famílies després del diagnòstic de la malaltia.

 

La malaltia d’Alzheimer

La malaltia d’Alzheimer produeix una disminució de les funcions intel·lectuals, dificulta l’aprenentatge de nous conceptes, interfereix en la capacitat de la persona per realitzar la seva vida diària i produeix canvis en la seva personalitat i conducta. Cal dir que no tots els deterioraments de les capacitats mentals relacionats amb l’edat evolucionaran cap a la malaltia d’Alzheimer.

Les dades publicades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) indiquen que actualment 50 milions de persones pateixen demència arreu del món, una xifra que previsiblement es triplicarà l’any 2050.

A Catalunya la malaltia d’Alzheimer afecta 86.000 persones. El percentatge de persones afectades augmenta d’acord amb l’edat: un 5% de la població major de 60 anys, un 20% dels majors de 80 anys i un 30% dels majors de 90 anys.

Per donar resposta a l’avenç d’aquesta malaltia, el Departament de Salut ha definit, en el marc del Pla director sociosanitari, un pla d’atenció sanitària a les persones amb deteriorament cognitiu lleu i demència de Catalunya (PLADEMCAT). Aquesta eina esdevé clau per tal de garantir una atenció integral i integrada a les persones i el seu entorn cuidador al llarg de tota evolució de la malaltia des del diagnòstic precoç al final de vida.

Per a més informació: https://canalsalut.gencat.cat/ca/actualitat/dies-mundials/dia-mundial-alzheimer/