Patronals i sindicats majoritaris del sector assoleixen una entesa per a la millora en les condicions retributives de les professionals i els professionals i de les tarifes públiques dels serveis, segons l’increment esperat

Les organitzacions empresarials Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Unió Catalana d’Hospitals (La Unió) i Consorci Associació Patronal Sanitària i Social (CAPSS), per una banda, i les organitzacions sindicals Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) han arribat a un acord per tancar la negociació d’un Conveni col·lectiu d’àmbit autonòmic que englobi l’atenció a la gent gran a Catalunya, exceptuant els espais de negociació col·lectiva ja existents en aquest àmbit territorial.

L’acord serà d’aplicació per als centres residencials de gent gran amb places concertades i col·laboradores, als centres residencials de gestió delegada i als centres de dia, sempre i quan la facturació pública de les empreses i les entitats sigui igual o superior al 60%, i un cop el Govern publiqui la modificació de les tarifes publiques

Llegir més: https://www.acra.cat/ca/acord-hist%C3%B2ric-per-constituir-el-primer-conveni-catal%C3%A0-d-atenci%C3%B3-a-la-gent-gran_677396

Font: https://www.acra.cat/