De 6 a 10 del matí

El dia s’obrirà aviat per a esportistes i persones majors de 14 anys. L’esport es podrà practicar de manera individual, una vegada al dia, sense contacte amb una altra persona i la limitació de distància la posarà la frontera del teu municipi.

Es podrà passejar a un quilòmetre de distància del domicili i amb un acompanyant convivent com a màxim encara que l’ordre no estableix límit de temps.

El passeig o l’exercici físic podrà realitzar-se per qualsevol via o espai d’ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, encara que no es podrà accedir a instal·lacions esportives cobertes.

No es podrà fer ús de vehicle motoritzat o de transport públic per a desplaçar-se a altres espais.

L’activitat física o el passeig s’han de realitzar de manera continuada, evitant parades innecessàries en la via o espais públics i, quan es duguin a terme, es faran pel temps estrictament necessari.

De 10 a 12 del matí

Els majors de 70 anys i persones dependents podran sortir a passejar en aquesta franja horària. Les persones dependents podran sortir amb el seu cuidador, una vegada al dia com a màxim.

De 12 a 19 de la tarda

Els nens menors de 14 anys podran sortir, com ja fan des de diumenge passat, però només en aquest horari, de 12.00 a 19.00 hores. Continuarà sent amb la ‘regla dels quatre uns’: una hora, a un quilòmetre de distància, una vegada al dia i acompanyat d’un adult, progenitor o responsable autoritzat.

Sanitat ha especificat que serà totalment compatible que una persona surti a practicar esport o passejar i a més acompanyi als seus fills perquè són “activitats diferents”.

De 19 al 20 de la tarda

Es tracta de la segona franja horària disponible per als majors de 70 anys i persones dependents que no hagin sortit en el seu horari matinal permès, ja que només està permesa una sortida al dia.

De 20 a 23 de la nit

Tanquen el dia les persones que poden obrir-lo. Esport individual i passejos amb les restriccions per a adults majors de 14 anys que, igualment, no hagin sortit al matí.

Fora de les limitacions

Al marge d’aquestes opcions queden les persones amb símptomes o afectats pel coronavirus, que hauran de romandre en el seu domicili.

Tampoc poden sortir els residents en centres sociosanitaris de majors.

Mentrestant, els municipis amb menys de 5.000 habitants no estaran sotmesos a aquestes limitacions, i podran realitzar les activitats permeses a qualsevol hora del dia.

Més informació: https://www.rtve.es/noticias/20200501/asi-podremos-salir-calle-horarios-edades-limitaciones/2013141.shtml

Font: https://www.rtve.es/