Subvencions per a obres d’arranjament de l’interior dels habitatges per a persones grans (anualitat 2018)

Són subvencions destinades a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a persones grans. Les obres han d’anar destinades al manteniment de les condicions d’habitabilitat, a l’adequació de la normativa vigent de les instal·lacions o a l’adaptació interior per a la millora de l’accessibilitat.

Característiques de la convocatòria

Full resum: http://tarragones.cat/habitatge/documents/dptic2columnes.pdf

A qui va dirigit?

A unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visquin a l’habitatge objecte de l’arranjament.

Termini

El període de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol de 2018

Informació i presentació de la documentació

Per tots els municipis del Tarragonès (exceptuantla Canonja i Tarragona):

OLH del Tarragonès: Carrer de les Coques, 3 – Tarragona / 977 244 500

Per tots els tràmits dela Canonja i Tarragona:

OLH Tarragona: Carrer Descalços, 15 – Tarragona / 977 244 056

Font: tarragones.cat

Llegir més: http://tarragones.cat/habitatge/ajuts-arrenjament-habitatges-per-a-gent-gran-2018