L’Ajuntament de Manresa ha aprovat aquesta setmana en Junta de Govern la cessió gratuïta a Ampans del dret de superfície sobre una finca de propietat municipal ubicada a La Parada per fer-hi un equipament social. Es tracta d’un terreny situat entre els carrers de La Pau i el Camí Vell de Santpedor. L’entitat hi projectarà un model innovador d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat que estan en situació d’envelliment.

La proposta d’Ampans es va presentar a la convocatòria de l’Ajuntament de Manresa que feia referència a l’expedient de contractació del dret de superfície sobre aquesta finca, que va ser publicat al BOP el novembre passat. La Junta de Govern va acordar la cessió gratuïta per a la construcció de l’equipament per un termini de 75 anys, prorrogables a 15 més.

oltes de les persones que Ampans acompanya al llarg dels més de 50 anys de trajectòria en el camp de la discapacitat intel·lectual, han crescut amb l’entitat. En aquests moments, mitjançant els seus serveis de continuïtat assistencial, acompanya 265 persones que tenen més de 45 anys.

Segons dades del sector, una de cada tres persones amb discapacitat Intel·lectual a l’estat espanyol viu al domicili familiar i l’edat mitjana dels progenitors se situa entre els 76 i els 78 anys, amb un increment important de famílies amb un sol progenitor. El cuidador principal, doncs, és molt gran i en la meitat de les famílies és un sol cuidador. Davant d’aquestes circumstàncies, es calcula que una de cada tres persones que vivien al domicili familiar han hagut d’abandonar-lo per anar a viure, majoritàriament, a llars-residència o residències. Aquesta situació comporta un procés dolorós per a les famílies perquè els seus membres es veuen obligats a ingressar en residències per separat.

Ampans preveu començar les obres el mes de setembre amb l’objectiu que estigui llest per a la seva posta en marxa, l’octubre del 2020.

Fontwww.naciodigital.cat

Llegir més: https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/74198/ampans/projecta/nova/residencia/persones/amb/discapacitat/envellides