Es tracta d’un nou servei públic que s’ha creat, sobretot, per a atendre persones d’edat avançada, prevenir situacions de risc, actuar en casos de maltractaments i donar suport emocional davant quadres de solitud i aïllament.

Aquests són els objectius prioritaris amb els quals ha nascut aquest servei gratuït d’atenció telefònica de gent gran, el número 900 25 26 26. Aquesta línia ha estat posada en marxa per l’Institut Aragonès de Serveis Socials (IASS).

Font: ABC

Llegi més:  https://www.abc.es/espana/aragon/abci-aragon-activa-telefono-contra-maltrato-ancianos-y-soledad-201906010930_noticia.html