L’Estratègia sobre el canvi demogràfic i envelliment 2018-2030 impulsada pel consistori marca les línies d’acció per al col·lectiu

L’Ajuntament de Barcelona ha compartit el seu model d’envelliment i atenció de les persones grans amb una aportació al Llibre Verd sobre l’Envelliment de la Comissió Europea. A petició ciutadana, el consistori ha fet la seva aportació en el debat comunitari sobre quines han de ser les vies per respondre al repte demogràfic.

El Llibre Verd sobre l’Envelliment és un informe que elaborarà la Comissió Europea i recollirà l’impacte del canvi demogràfic en Europa amb l’objectiu d’obrir un debat polític sobre com afrontar els reptes i oportunitats que planteja l’envelliment de la població. Barcelona és una de les ciutats que hi ha col·laborat en la consulta pública del document aportant les seves recomanacions, experiències i model en l’atenció i la promoció de persones grans a les ciutats.

En relació amb la proporció de persones grans a la ciutat, Barcelona registra unes xifres similars a la mitjana europea. Segons el cens de l’any 2020, a Barcelona hi vivien 352.299 persones majors de 65 anys, el que equival al 21,6% del total de la població. Es calcula que l’any 2031 aquesta xifra augmentarà fins a arribar al 24%. Aquesta tendència demogràfica planteja una sèrie de reptes i oportunitats a nivell social, econòmic i sanitari que s’han de treballar a llarg termini.

Llegir més: https://www.social.cat/noticia/14563/barcelona-aporta-el-seu-model-de-politiques-denvelliment-a-la-unio-europea