La solitud pot tenir un efecte molt similar al de l’estrès crònic en la nostra salut cerebral, i també pot afectar els nostres sistemes endocrí i immune, per la qual cosa podem desenvolupar més malalties.

Els adults més grans són, generalment, les persones més afectades per la solitud.

S’han fet recerques i s’ha trobat que la solitud és un problema greu d’infelicitat que incideix en la mortalitat prematura. També està associada amb la deterioració de la salut mental i malalties cardiovasculars, hipertensió i demència.

S’estima que el 10% de la gent gran pateixen de solitud, que compromet la seva salut física i emocional. De tots ells, un 70% té un problema de salut greu associat amb la solitud, tant en l’àmbit psicològic com en el físic.

Font: Mejor con Salut

Llegir més: https://mejorconsalud.com/como-afecta-soledad-salud-adultos-mayores/