El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, reunit en Comissió Permanent, emet aquest posicionament per tal que es garanteixi i es faciliti l’exercici efectiu del dret de vot de totes les persones en centres residencials que el vulguin exercir.

La Comissió Permanent del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona ha debatut i aprovat, en sessió de 3 de febrer de 2021, el comunicat adjunt, per demanar que, davant la situació actual, es garanteixi l’exercici efectiu del dret de vot de totes les persones grans que el vulguin exercir, també d’aquelles que viuen en residències, de forma segura i eliminant barreres que ho puguin dificultar.

Llegir més: https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/noticia/comunicat-del-cagg-per-garantir-el-dret-de-vot-de-les-persones-grans-que-viuen-en-residencies_1035250

Font: https://ajuntament.barcelona.cat/