El model d’atenció farmacèutica forma part del nou model d’atenció sanitària integrada a les persones que viuen en els centres residencials de Catalunya que té com objectiu millorar l’atenció d’aquestes persones assegurant que es tingui en compte les necessitats, els valors, les preferències de cada individu i garantint la coordinació dels diferents àmbits assistencials que intervenen en l’atenció.

El model d’atenció farmacèutica que s’està definint vol garantir la qualitat de vida de les persones. Posa l’accent en la proximitat i en la coordinació dels diferents àmbits assistencials, amb els criteris de qualitat, seguretat i eficiència establerts pel Servei Català de la Salut.

Actualment aquest nou model s’ha presentat en diferents àmbits relacionats amb l’atenció residencial, i està en fase de buscar el consens necessari per part de les patronals, federacions i associacions del àmbits de salut i social, col·legis professionals i societats científiques directament implicades.

Font: premsa.gencat.cat

Llegir més: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/305382/ca/comunicat-relacio-model-datencio-farmaceutica-persones-viuen-centres-residencials-catalunya.do