Moviments Socials: una societat en contínua transformació.

22 JUNY 2021 de 17:00 a 18:00       

PONENT: Dra. Nuria Rodríguez Avila.

Professora titular de Sociologia a la Universitat de Barcelona. Actualment és Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa

TEMARI DE LA CONFERÈNCIA:

Què són els moviments socials? Per què sorgeixen i es generen? Ens aproximarem als moviments socials que actuen com elements de canvi, reflexió i transformació de la societat, serveixen per activar els ciutadans davant de situacions de desigualtat, complexes, riscos socials o de reivindicació social. Tractarem d’entendre’ls, identificar-los i veure les seves principals característiques així com el paper d’internet com accelerador i influència de la globalització en la seva creació i difusió.

Conferències on line per la plataforma Zoom (s’enviarà enllaç a tots els inscrits)

Inscripció Gratuïta