Segons l’informe de l’Observatori de la Dependència més de la meitat de l’increment de les atencions a les persones dependents des del juliol del 2015 es deuen a intervencions de baix cost i, molt especialment, a la teleassistència, que en alguns territoris s’està configurant com a única prestació. Per a alguns casos, de manera molt perillosa. “La urgència de treure expedients de la llista d’espera i la pressió pressupostària no poden convertir l’atenció a la dependència en el desplegament d’atencions que han de ser considerades només com a complementàries i mai suficients per si mateixes”, assenyala José Manuel Ramírez, president de l’Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials.

Font: lavanguardia.com

Llegir més: http://www.lavanguardia.com/vida/20170814/43560050218/dependencia-low-cost.html

Categories: Dependència