Aquest any durant la FiraGran 2019 es va produir un nou format de conferències anomenats Diàlegs FiraGran, consistent en un diàleg entre una persona més gran i jove sobre temes de caire transversal, per tant són de caràcter intergeneracional. Les temàtiques que es van dur a terme van ser de: salut amb la col·laboració del Doctor Marc Antoni Broggi i de la infermera Belén Sendra, de mitjans de comunicació amb els periodistes Salvador Alsius i David Casals, de sexualitat amb Jordi Petit i Verònica Vivero, de final de vida amb la señora Llum Delàs i Mar Diéguez, d’esports amb l’atleta Josep Marí i per últim en l’àmbit social amb Viqui Molins i Núria Ortín.