Els departaments de Drets Socials i Salut han fet pública avui l’actualització de les mesures i recomanacions per a centres i serveis de dia de gent gran i persones amb discapacitat per fer front a la covid-19.

Es considera que l’actual situació epidemiològica i l’alt nivell d’immunització dels usuaris d’aquests serveis (més d’un 85% estan vacunats) permeten anar recuperant la normalitat de l’activitat, la interacció i els vincles entre les persones. Una tornada progressiva a la normalitat que cal fer compatible amb la protecció d’aquests col·lectius vulnerables.

Per més informació: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/414093/drets-socials-salut-actualitzen-mesures-proteccio-covid-19-als-centres-dia