Segons un estudi de la Fundació La Caixa, el percentatge d’usuaris que se senten sols puja al 68,5% al conjunt de l’Estat

El 64,1% de les persones que assisteixen als centres de gent gran a Catalunya senten soledat, segons un estudi de la Fundació la Caixa. En el conjunt de l’Estat, la xifra ascendeix al 68,5%, del qual el 53,7% correspon a soledat moderada, el 10,3% greu i el 4,5% molt greu. La dada de Catalunya s’extreu d’una mostra de 4.450 usuaris dels 192 centres propis i adherits en conveni amb les administracions públiques, entitats i centres del programa Gent Gran de la fundació. L’estudi determina que al soledat social, que és la manca de connexió social i relacions de suport, és lleugerament més gran que la soledat emocional, que són els sentiments d’abandó, buidor i absència de persones estimades.

Llegir més: https://www.social.cat/noticia/12557/el-64-de-les-persones-que-van-a-centres-de-gent-gran-senten-soledat

Font: https://www.social.cat/