El Govern ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment. La futura normativa preveu fixar les bases que han de regir les actuacions del Govern adreçades a la gent gran. Concretament, vol abordar la participació social i institucional d’aquest col·lectiu, promoure els seus drets, definir l’acompanyament en el trànsit a la vellesa i prevenir i protegir contra maltractaments.

Font: social.cat

Llegir més: http://www.social.cat/noticia/7015/el-govern-impulsa-una-llei-que-garanteixi-els-drets-de-la-gent-gran

Categories: Temes Legals