El 2019 hi havia gairebé el doble de centenaris que el 2009 i vuit de cada deu en aquest tram d’edat són dones

El nombre de persones centenàries a Catalunya pràcticament s’ha duplicat en deu anys. L’increment de l’esperança de vida i l’arribada a edats avançades de generacions cada vegada més nombroses ha fet créixer el col·lectiu. Segons estima l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre de centenaris ha passat de 1.105 persones el 2009 a 2.100 persones el 2019.

Les dones representen el 83,1% de la població centenària, mentre que els homes són el 16,9%. En els darrers 15 anys, el percentatge de dones dins de la població centenària es manté al voltant del 82%. Les dades mostren també que en la darrera dècada no s’ha incrementat només el nombre de centenaris, sinó que el nombre de centenaris que arriben als 105 anys també ha crescut.

El 2009 residien a Catalunya 70 persones de 105 anys o més i el 2019 n’hi residien 130. Entre les persones centenàries a 1 de gener del 2019, aproximadament dues terceres parts (el 65%) tenien 100 o 101 anys, i una tercera part dels centenaris (el 35%) tenia 102 anys o més.

Llegirr més: https://www.social.cat/noticia/14017/el-nombre-de-persones-centenaries-a-catalunya-practicament-es-duplica-en-deu-anys

Font: https://www.social.cat/