El pressupost del nou equipament es valora en 8 milions d’euros i tindrà capacitat per a 90 persones

En el ple d’aquest dimecres, el ple de l’Ajuntament de Sallent ha aprovat per unanimitat el projecte executiu per la construcció d’una nova residència per a la gent gran a la Fàbrica Vella.

El 14 de setembre del 2016 es va aprovar inicialment el projecte executiu per la construcció de la nova residencia, en el mateix indret però no amb la mateixa ubicació, ara enretirada del marge del riu i per darrera de la línia de flux preferent acompleix amb tota la normativa vigent. Si aleshores es disposava de tots els permisos sectorials corresponents, Agència Catalana de l’aigua, Departament de Treball, Afers socials i Famílies, Salut Pública (Departament de Salut), Direcció General de prevenció, extinció d’incendis i salvaments i el del Departament de Cultura, ara no es preveuen cap problema per obtenir-los de nou.

Llegir més: https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/95821/ple-sallent-aprova-projecte-construir-nova-residencia-gent-gran-fabrica-vella

Font: https://www.naciodigital.cat/