El sistema de la Seguretat Social és més sostenible a Catalunya que al conjunt de l’Estat espanyol

  • En els darrers anys, l’envelliment progressiu de la població i la crisi han generat saldos negatius, però el dèficit per habitant a Espanya (389€ el 2016) dobla el de Catalunya (177€)
  • A Catalunya, els factors del mercat de treball que incideixen sobre els ingressos són més favorables: té més població que treballa i que cotitza, i uns salaris més alts
  • Des del 2013, el dèficit de les prestacions vinculades a cotitzacions socials s’ha reduït a Catalunya un 72,5%, i es preveu que en els propers anys continuï baixant

Un sistema de Seguretat Social exclusivament català seria més sòlid i més viable des d’un punt de vista econòmic que l’actual sistema espanyol. Així ho conclou l’estudi Els fons de la Seguretat Social a Catalunya. Evolució Financera i principals indicadors que incideixen en la viabilitat de les pensions a Catalunya, elaborat conjuntament pel departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Font: govern.cat

Llegir més: http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/notespremsa/303190/sistema-seguretat-social-sostenible-catalunya-conjunt-lestat-espanyol.html

Categories: Temes Legals