Les llars unipersonals a Espanya augmenten cada vegada més, ja sumen 4,732 milions d’habitatges amb aquesta estructura. Les persones majors de 65 anys són les que estan protagonitzant aquesta expansió dels habitatges que compten amb una sola persona, segons l’enquesta de llars publicada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Des de 2013, primer any en què l’INE va començar a recollir aquestes estadístiques, les persones majors de 65 anys que viuen soles s’han incrementat gairebé un 13%. No obstant això, els menors de 65 anys que viuen sols són un 3,3% més des d’aquest mateix any.

A Espanya hi ha 4,732 milions persones vivint soles. D’aquesta xifra, 2.037.700 (un 43,1%) tenien 65 o més anys. I, d’elles, 1.465.600 (un 71,9%) eren dones. Quant a les llars unipersonals de menors de 65 anys, el 59,1% estaven formats per homes i el 40,9% per dones (1.593.800, enfront d’1.101.000).

El 42,7% de les dones de més de 85 anys viuen soles, enfront del 23,6% dels homes. Aquesta diferència es podria explicar per la major esperança de vida de les dones respecte als homes. De totes les dones que viuen soles, 47,3% està vídua, el 34,3% soltera, el 14,4% divorciada o separada i el 3,9% casada.

Font: : El Economista

Llegir més: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9798026/04/19/Los-espanoles-viven-cada-vez-mas-solos-los-graficos-que-muestran-como-son-los-hogares.html