Les persones més grans de 65 anys diuen estar més satisfetes amb la seva vida social, segueixen hàbits més saludables i s’alimenten millor que les que estan en l’última etapa laboral, segons un estudi.

La jubilació no afavoreix la depressió, sinó que ajuda a reduir-la. El percentatge d’espanyols de 65 a 75 anys que presenta símptomes depressius és un 27% menor que el dels ciutadans de 55 a 64 anys (l’etapa immediatament anterior). Així ho mostra Jubillennials: “L’impacte de la jubilació en la salut a partir dels 65 anys”, un estudi realitzat a 1.700 persones. Manuel Castillo, president científic de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento, va presentar les dades de l’estudi i explicant que el terme jubillennials es refereix a “jubilats del segle XXI”: “una generació activa que creu més en la prevenció i amb una major qualitat de vida”.

L’estudi, realitzat per Vivaz Seguros de Salud, la Universitat Francisco de Victoria i l’Institut Carlos III, compara la qualitat de vida entre persones en edat pròxima a la jubilació i jubilats i posa de manifest que la majoria d’hàbits es tornen més saludables després del cessament del treball. Els majors de 65 anys realitzen més exercici físic de manera regular que els de l’etapa anterior (un 28% més), segueixen dietes més saludables (un 12% més), fumen amb menor freqüència (en el 61% dels casos), beuen menys (un 6%) i estan més satisfets amb la vida social en general (un 9% més).

Font: El País

Més info.: https://elpais.com/sociedad/2019/10/28/actualidad/1572260255_610219.html