Els pacients amb alzhèimer en fase avançada ofereixen una resposta emocional més evident davant les melodies, tal com ha posat en relleu un estudi sobre musicoteràpia desenvolupat per Alzheimer Lleó, en col·laboració amb Sociograph, consultora de Màrqueting science especialitzada en quantificar el nivell d’efectivitat de la comunicació a través de l’anàlisi i tractament de la informació amb dades científiques.

A proposta de les famílies dels usuaris de l’associació per a la realització d’aquesta investigació es van triar diversos temes musicals que van vertebrar aquest treball, ‘El meu carro’ i ‘Porompompero’, de Manolo Escobar, i Dos gardenias, d’Antonio Machín.

La metodologia va consistir a dividir a les 48 persones que van participar en aquest estudi en tres grups, segons fase de la patologia, que al seu torn es van repartir de manera aleatòria en dos segments, control i experimental.

Un cop organitzats, els professionals d’Alzheimer Lleó i Sociograph van desenvolupar amb el primer grup una teràpia de reminiscència/record sense música (fotografies dels artistes, biografies i carrera professional) mentre que als usuaris del grup experimental es va aplicar la mateixa teràpia però amb música.

Durant les sessions, els participants van portar la tecnologia de mesurament de l’activitat electrodèrmica de Sociograph, capaç de recollir en temps real les respostes fisiològiques dels individus i tractar la informació de forma grupal, amb l’objectiu d’oferir la resposta de cada segment i quantificar la influència de l’objecte d’estudi, la música.

Els resultats posen en evidència que les intervencions amb melodies generen un efecte beneficiós, especialment en pacients amb Alzheimer en fase avançada, fet que Alzheimer Lleó ha qualificat com “significatiu” ja que “ens obre per tant noves vies de treball i investigació, que determinin el perquè de respostes tan dispars davant un mateix estímul: la música “.

Font: http://geriatricarea.com

Llegir més: http://geriatricarea.com/los-pacientes-con-alzheimer-en-fase-avanzada-son-especialmente-emocionales-ante-la-musica/