Font: Inforesidencias

Les últimes dades de l’INE presenten un panorama d’envelliment i pèrdua de població al que no és aliena la immigració, l’emigració i l’edat dels residents estrangers. En 10 anys, la població espanyola ha envellit 2,2 anys passant dels 40,7 anys en 2007 als 42,9 de 2017, enfront dels 39,5 de la UE. A les dades d’envelliment contribueixen els jubilats europeus, majoritàriament del Regne Unit i alemanys, que s’instal·len a Espanya per viure una tercera edat daurada. Les seves mitjanes d’edat són, de 53,2 anys els britànics, 49 els alemanys i 42,6 els francesos. Les nacionalitats amb les mitjanes d’edat més baixes són la marroquina, amb 30,4 anys, la xinesa amb 30,8 i la pakistanesa, amb 30,9.

Llegir més: http://ow.ly/9pNl30c0xuw