Amb motiu del Dia internacional de la gent gran, que se celebra l’1 d’octubre a tot el món, la Mesa Estatal pels Drets de la Gent Gran, en la que hi participen les Càritas de Catalunya, presenta un Manifest 2020 amb les principals reivindicacions del moviment de majors a Espanya i una trucada d’atenció davant la vulneració de drets soferta amb motiu de la pandèmia de la Covid-19. En el Manifest es reivindica la necessitat i la urgència de dissenyar polítiques públiques i estratègies d’intervenció des d’un enfocament basat en drets, en què es potenciï l’empoderament de les persones grans i amb discapacitat, es compti amb la seva opinió i s’abandoni l’enfocament assistencial i proteccionista de les polítiques dirigides a elles. La taula estatal reivindica un canvi en el model de cures, una llei integral per als drets de la gent gran, la reforma de la llei d’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i una Convenció internacional de Nacions Unides sobre els drets de les persones grans.

Llegar més: https://www.catalunyareligio.cat/ca/gent-gran-garantir-drets-qualitat-vida

Font: catalunyareligio.cat