La reforma de les pensions de l’any 2011 va marcar un punt d’inflexió per als nous jubilats. La necessitat de suplir les manques d’un sistema públic que s’enfronta a un augment progressiu de l’esperança de vida i una caiguda gradual de les taxes de natalitat ha portat al fet que l’edat de jubilació es retardi cada vegada més. Des de 2013, a Espanya ens trobem en ple procés d’increment gradual d’aquesta edat, que passa dels 65 als 67 en 2027.

Amb aquesta normativa es pretén que els treballadors estiguin més temps dins del mercat laboral. No obstant això, aquesta normativa també afecta a la jubilació anticipada, ja que els treballadors no podran retirar-se als 63 anys, com fins ara, sinó que haurà de ser als 65 si es compleixen una sèrie de requisits i, a més, assumint la corresponent reducció en aplicar-se els coeficients reductors.

Font: lainformacion.com

Més info.: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/jubilacion-anticipada-edad-calcular-pension-seguridad-social/6527090/?utm_medium=smm&utm_campaign=noticias&utm_source=facebook.com