La guia descriu els factors de risc associats a la desnutrició com: la disfàgia (que afecta entre el 30-40 per cent de les persones grans), els problemes buco-dentals, el risc d’aïllament social, les malalties que cursen amb anorèxia o augment de les pèrdues de nutrients (vòmits, diarrees), la polimedicació o la depressió. També permet fer un cribatge i una avaluació a partir d’un test observacional i una breu enquesta. En funció dels punts obtinguts s’obté una valoració de l’estat nutricional del pacient. La guia també descriu un pla d’intervenció nutricional on es determina el tipus de textura de la dieta, i aliments que cal que la conformin.
Font: gacetamedica.com
Llegir més: http://www.gacetamedica.com/cat/guia-sobre-la-desnutricio-en-la-gent-gran-i-en-pacients-amb-cronicitat-KF1007914