Seguir les normes d’higiene durant la preparació i la conservació dels menjars ajuda a garantir que els aliments siguin segurs i evita intoxicacions.

Els consells següents recullen les normes bàsiques d’higiene alimentària des del moment de comprar fins que es consumeixen.

Veure vídeos: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/higiene_conservacio_i_preparacio_daliments/

Font: https://canalsalut.gencat.cat/