• HORARI: 11 novembre 2020 a les 16.30h a 18.10h
  • Jornada online a través de la plataforma Zoom (s’enviarà enllaç a tots els inscrits)
  • Inscripció gratuïta

Objectiu de la Jornada:

Aquesta jornada va dirigida a tots els professionals que treballen en l’atenció a les persones grans.

La ciència descriu la solitud com un patiment subjectiu vinculat a la diferència entre els contactes socials desitjats i reals. El risc de sentir-se sol augmenta notablement en el cas de les persones grans que viuen soles i no poden sortir de casa ni trobar-se amb ningú.

La persona gran que se sent sola durant un període llarg, sovint modifica la seva conducta, es reclou, actua amb més cautela, potser també amb més irritació i menys delicadesa…

Què es pot fer des de les administracions públiques i des de les entitats? Aquesta és la resposta que cerquem en aquesta Jornada FiraGran.

Organitzat per: l’ Ajuntament de Barcelona,la  Diputació de Barcelona, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut, el Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya i la Fundació FiraGran

Patrocinat per: Mémora Fundació

 

Tot el temari i Inscripció: https://www.firagran.com/m_jornada_firagran_2020/m_jornada_firagran_2020.html