Interessant entrevista al Doctor Josep Farrés que coneix molt bé les entranyes de dos mons que, tot i ser molt propers, molt sovint no caminen de la mà, com són el sanitari i el dels serveis socials. Actual Director dels Serveis de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat de Badalona (CAD Badalona), aquest metge especialista en salut pública i medicina preventiva i inspector de la Seguretat Social, assegura que només afavorint la participació i el treball conjunt s’aconseguirà facilitar una atenció integrada, que és la que permetria abordar de manera més efectiva els problemes que afecten i preocupen a les persones.

Destaca a l’entrevista: Voldria afegir la necessitat de disposar d’eines d’avaluació que ens permetin detectar ràpidament els resultats i, per tant, també les coses que es podrien millorar. Un bon exemple concret és el programa de coordinació entre l’Hospital Esperit Sant i les residències de gent gran que, malgrat la seva joventut, ja ha permès oferir a les persones una atenció més ràpida i efectiva.

Font: hospitalesperitsant.com

Llegir més: http://www.hospitalesperitsant.com/entrevistes/32/lideal-seria-que-els-serveis-socials-basics-latencio-primaria-i-lespecialitzada-sanitaria-i-social-treballessin-en-programes-integrats