La Generalitat determina que els avis que hagin patit les conseqüències de l’epidèmia tindran més facilitats per obtenir una plaça pública.

El Govern ha canviat els criteris per accedir a una de residència pública o finançada amb diners públics arran de l’epidèmia de coronavirus. En una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es determina que tindran prioritat per obtenir una plaça aquells avis que tinguin risc de ser desatesos.

Segons la resolució, els criteris de priorització s’amplien mentre duri “el període de pandèmia, i fins al retorn a la nova normalitat dels centres residencials”. Així, es prioritzarà l’ingrés en residències de persones que viuen al seu domicili i que no poden tenir suport familiar suficient per diferents situacions derivades del coronavirus. També de persones ingressades en un centre sociosanitari o hospital d’aguts que no poden tornar a casa per diferents situacions greus derivades de l’epidèmia, com per exemple defunció o malaltia de la persona cuidadora.

També es dona prioritat a persones ateses habitualment en centres de dia que actualment són al seu domicili, ja que els equipaments continuen tancats. Es fa especial èmfasi en aquelles persones que han vist deteriorat el seu gran d’autonomia i necessiten més suport.

Més informació: https://www.naciodigital.cat/noticia/202968/gent/gran/risc/ser/desatesa/tindra/prioritat/accedir/residencia

Font: naciodigital.cat