Joe Biden, amb 79 anys, o Mario Draghi, amb 74, tenen massa anys per governar o la seva veterania els dona l’aplom que els joves no tenen?

Amb una esperança de vida cada vegada més alta, sembla lògic que hi hagi més governants longeus. Això no hauria de ser un problema. Javier Yanguas, metge gerontòleg, ho explica al podcast “Mapamundi”:

És cert que no som els mateixos als 50 anys que als 70. Hi ha funcions cognitives que declinen a mesura que envellim. La memòria decau, ens costa més aprendre o baixa la velocitat de processament de la informació.

Aquesta pèrdua de celeritat en la resposta pot ser bona per a un governant: permet reflexionar més abans de fer les coses i gestionar millor les emocions. És a dir, el que anomenen criteri o saviesa millora amb el temps.

Per a més informació: https://www.ccma.cat/catradio/mapamundi/la-gent-gran-pot-liderar-societats-que-cada-vegada-van-mes-de-pressa/noticia/3138897/