Els canvis socials solen ser lents, però una vegada empresos és difícil parar-los. Les grans transformacions registrades a les últimes dècades des del punt de vista demogràfic, especialment per la prolongació de l’esperança de vida, estan modificant l’estructura de les llars i, en conseqüència, els rols que cada integrant hi té. Diversos estudis posen de manifest que el paper tradicional de la dona com a cuidadora principal i gairebé exclusiva dels familiars amb alguna dependència té aparences de desaparèixer, almenys, quan supera els 65 anys. De fet, aquest fenomen ja s’ha començat a produir. L’ home està assumint a parts iguals (o gairebé) la feina de cuidar el dependent, fins al punt que els investigadors arriben ja a parlar d’“igualtat entre homes i dones en la cura”, una tendència que s’aguditzarà en el futur immediat. Això, indiquen, suposarà una autèntica revolució en la cura dels dependents grans.

Font: lavanguardia.com

Llegir més: http://www.lavanguardia.com/encatala/20180108/434156256954/la-igualtat-de-genere-arriba-en-la-vellesa.html