L’estudi sobre l’impacte de la covid-19 a Tarragona indica que més d’un 35% de la població general se situa en el llindar de la pobresa, especialment la gent gran, amb un índex de privació econòmica que s’ha incrementat fins a un 13,9%. A més, la percepció de solitud de les persones grans ha crescut, així com l’índex de pobresa energètica en gairebé sis punts. Aquestes són algunes de les principals conclusions que recull l’informe presentat aquest dimarts. L’estudi, fet per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), també conclou que la percepció de l’estat emocional ha empitjorat des de l’esclat de la pandèmia. L’Ajuntament impulsarà un catàleg de mesures per reduir l’impacte del virus.

Segons la consellera de Serveis Socials de l’Ajuntament de Tarragona, Inés Solé, l’estudi suposa un gir en “l’abordatge” de les polítiques socials de la ciutat, ja que demostra que la pandèmia ha afectat a totes les “esferes” de la societat i ha agreujat les situacions de pobresa i els processos d’exclusió social. “La covid ha estat un accelerador; davant d’això les administracions no ens podem quedar de braços plegats i hi hem de fer front amb una mirada llarga, inclusiva i amb generositat, no ens podem permetre deixar a ningú enrere”, ha sostingut.

En l’àmbit econòmic, les responsables de l’estudi han explicat que la pandèmia ha accentuat les diferències entre les rendes més altes i les més baixes en la població general. A la vegada, han indicat que les persones amb un menor nivell d’estudi tenen un major risc de pobresa. L’informe demostra que 18,1% de les persones es troben en situació que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques.

Pel que fa a l’àmbit laboral, l’atur ha crescut en quatre punts i un 16% de la població ha perdut la feina per culpa de la pandèmia. Això afecta molt més a les persones amb nivells d’ingressos més baixos i d’estudis inferiors. Amb tot, un 67% de la població està activa. Un altre dels aspectes que ha analitzat l’estudi és l’àmbit formatiu, del qual es destaca que un 15,3% de la població s’ha trobat en una situació de privació d’accés a l’educació. Així mateix, s’indica que el 25% ha tingut dificultats per accedir a l’oci i al lleure, i que els joves han estat els més perjudicats.

Un 6% de la població manifesta problemes de salut mental

L’informe també assenyala que els homes i les persones amb menor nivell d’ingressos i d’estudis tenen major risc d’exclusió residencial. Així mateix, els homes, d’entre 45 a 54 anys, són els més afectats per la pobresa energètica que es xifra al voltant d’un 30%. Les encarregades de l’estudi han destacat que un 6% de la població ha manifestat problemes de salut mental. A tall d’exemple, recalquen que els problemes amb l’alcohol, substàncies estupefaents o amb el joc es van incrementar significativament durant la primera fase de la pandèmia.

Tot i que la tendència ha disminuït un any després, els casos de maltractament van tenir un repunt considerable durant els primers mesos de la pandèmia. Durant el primer tram, també van augmentar els casos d’embarassos no desitjats. Segons ha explicat la tècnica del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social de Tarragona, Jéssica Cantos, la crisi sanitària ha provocat que la població en general valori molt més la seva xarxa social.

A banda, malgrat que ha augmentat la necessitat de recórrer als serveis socials durant la pandèmia fins a arribar a un 23%, les dades demostren que existeix un fort prejudici vers el fet d’acudir-hi. Així, malgrat que un 20% de la població verbalitza la necessitat d’anar-hi, només ho faria un 10%, segons les dades de la primera fase, i un 4% ho faria un any després de la pandèmia.

Per a més informació: https://www.ccma.cat/324/la-pandemia-ha-agreujat-la-pobresa-a-tarragona-especialment-entre-la-gent-gran/noticia/3143064/