L’Ajuntament de Barcelona, en conveni amb La Fundació ”la Caixa”, impulsa tallers virtuals en directe per a la gent més gran de 60 anys (55, en el cas de ser pensionista). Tenint en compte la situació derivada del context de pandèmia s’ha adaptat el ventall d’activitats per donar resposta a les necessitats actuals mitjançant diferents itineraris.

Tots els itineraris proposats busquen el mateix objectiu: aconseguir un desenvolupament més harmònic i equilibrat en les diferents àrees del funcionament humà, oferint activitats complementàries que afavoreixin una bona salut i un millor benestar. Alhora, volen maximitzar les capacitats i els recursos personals que fomentin un bon envelliment, augmentant la motivació pel dia a dia a través d’activitats i vincles diferents.

Llegir més: https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/noticia/lajuntament-impulsa-tallers-virtuals-per-a-les-persones-grans-enfocats-a-maximitzar-el-seu-creixement-personal_1029173

Font: https://ajuntament.barcelona.cat/