En concret, mesura aspectes rellevants com la situació econòmica i patrimonial de les persones grans, els hàbits d’exercici físic i nutrició, l’esperança de vida, el nivell educatiu i les habilitats TIC, les formes de convivència i cures que presten a altres persones grans, la inserció al mercat laboral, la seva localització per nuclis geogràfics o les seves relacions personals i el seu nivell d’integració

En el marc de les primeres Jornades ODS i Gent Gran: «Reptes socials i econòmics de la nova longevitat», organitzades per la Càtedra Economia de l’Envelliment i l’Escola de Pensament de la Fundació Mutualidad Abogacía, els investigadors de la UB han manifestat que els adults més grans de 64 anys del nord i centre d’Europa tenen la millor qualitat de vida del continent. La majoria de països del sud d’Europa ocupen llocs a la meitat de la taula, amb l’Estat espanyol en la posició més alta d’aquest grup (12a posició a escala europea).

 

Per a més informació: https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2021/11/017.html