L’Organització Mundial de la Salut (OMS) acaba de posar en marxa el primer Observatori Mundial de la Demència, una plataforma entre les seves missions està la de fer un seguiment del progrés en la prestació de serveis per a les persones amb demència i per als que els atenen , tant per països com a nivell mundial

Aquestes iniciatives formen part d’un pla d’acció mundial sobre la resposta de salut pública a la demència 2017-2025.

La plataforma vol comprovar, a més, la presència de polítiques i plans nacionals sobre aquesta patologia, així com mesures per reduir els factors de risc i infraestructures per desenvolupar els tractaments. També inclourà informació sobre sistemes de vigilància i dades de morbiditat.

Segons el doctor Tarun Dua, del departament de Salut Mental i Abús de Substàncies de l’OMS, “aquest és el primer sistema de monitoratge global per a la demència que inclou una gamma tan completa de dades. El sistema no només ens permetrà rastrejar el progrés, sinó també, el que és més important, identificar les àrees on els esforços futurs són més necessaris

Font: medicosypacientes.com

Llegir més: http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-oms-pone-en-marcha-el-observatorio-mundial-de-la-demencia