Font: Entre Mayores

Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en 2014, la gent gran de 60 anys representava un 25% de la població espanyola i és, a més, el segment que més creixia a causa de l’augment de l’esperança de vida i la disminució de la natalitat. Aquest mateix creixement s’està observant a les xarxes: segons les dades d’Eurostat, en els últims sis anys el creixement de l’ús d’Internet per part de la gent gran ha estat del 96%, a Espanya, per exemple, s’ha passat d’un ús del 12% dels que tenen més de 55 anys, en 2005, a un 56%, en 2016.

Llegir més: http://ow.ly/YLJ330bRFUn