Davant de la situació de greu emergència sanitària que patim a Catalunya com a conseqüència de la pandèmia provocada pel coronavirus, les entitats i les associacions vinculades a la defensa dels drets de la gent gran manifestem el següent:

— Mitjançant les informacions emeses per les autoritats, l’àmbit científic i els mitjans de comunicació, coneixem els greus efectes que està provocant aquesta pandèmia, especialment en les persones grans.

— Les persones grans, per raons d’edat, patim malalties i patologies cròniques que ens situen, en aquests moments, com a persones amb alt risc d’infectar-nos i, consegüentment, de contagiar el nostre entorn.

— Moltes persones grans, independentment de si vivim a residències, en estades temporals a centres sociosanitaris o a domicilis particulars, disposem de serveis que, ja abans de l’esclat de la pandèmia, tenien una dotació de recursos insuficient per garantir un servei digne a les persones usuàries.

Per tot això, DEMANEM a totes les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES dotades de competències (Ajuntaments, Generalitat i Govern de l’Estat):

IMPLANTAR immediatament els protocols adients per donar una atenció sanitària completa i eficient a la gent gran, optimitzant els recursos: transport sanitari, assistència sanitària a les llars i residències, teleassistència, servei d’atenció domiciliària.

PROPORCIONAR tots els recursos professionals i tècnics necessaris per afrontar aquesta situació, així com tots els equips de protecció individual imprescindibles per a les treballadores i treballadors així com per als familiars, l’entorn de la persona malalta i la mateixa persona malalta.

ASSEGURAR que els equips de cures pal·liatives (PADES) prestin assistència a les persones que ho necessitin al seu domicili o al centre residencial.

ASSEGURAR que, en el supòsit que la malaltia porti al final de la vida, la persona afectada pugui traspassar amb dignitat i sense patiment.

Les entitats i les associacions adherides a aquest manifest expressem el nostre reconeixement I agraïment a la tasca que estan duent a terme el conjunt de professionals que afronten aquesta situació d’emergència sanitària i social.

D’entre moltes altres entitats La Fundació FiraGran està adherida a aquest manifest

Més informació: https://elcugatenc.cat/plataforma-pensionistes/manifest-dentitats-vinculades-la-defensa-dels-drets-la-gent-gran

Font: elcugatenc.cat