Finançat per: Ministeri de Ciència i Innovació (Projecte I+D+i – Retos – Coordinat. Subprojecte 2. Codi: PID2019-104253RB-C22)

L’objectiu fonamental d’aquest projecte coordinat és donar resposta als reptes als que s’enfronta la societat espanyola i les seves institucions davant la necessitat d’aconseguir una alimentació més justa, saludable i sostenible en un context que dista de ser política i socioeconòmicament estable i on la creixent precarització ha tingut repercussions en l’increment de la desigualtat social i en l’empitjorament de les condicions de vida de les persones més vulnerables. Emmarcada en el repte 6 de Ciències Socials i Humanitats i Ciència amb i per a la Societat (i articulada amb el repte 1 de Salut, canvi demogràfic i benestar i el repte 2, la qualitat i seguretat dels aliments), la nostra recerca pretén contribuir a transformar les polítiques socials i econòmiques per a abordar l’envelliment i el canvi demogràfic, l’exclusió social i la pobresa i, al seu torn, promoure estils de vida saludables i sostenibles. Sabent que la (in)seguretat alimentària està recollida de forma fragmentada en l’agenda política espanyola, aquesta recerca planteja abordar-la holísticamente. Això col·loca en el centre del debat les diverses formes d’inseguretat alimentària que avui coexisteixen, la seva naturalesa i abast, i en particular, com es manifesten en un dels grups amb més pes demogràfic i més vulnerable, les persones grans.

Llegir més: http://www.ub.edu/toxicbody/menjar-importa/

Font: ub.edu