Mollet del Vallès (Vallès Oriental) és una de les tres ciutats de Catalunya pioneres en la implantació d’un projecte pilot per a identificar i dimensionar les zones amb bretxa digital i, després d’això, dissenyar propostes i accions que permetin pal·liar aquesta situació. Aquesta solució intel·ligent, desenvolupada per Momentum Analytics i la Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), vol posar el Big Data i la Intel·ligència Artificial (IA) al servei de les persones i ajudar a les administracions en la presa de decisions i la seva planificació.

En aquests moments, l’Ajuntament de Mollet del Vallès ja es troba en la segona fase d’aquest projecte on han d’identificar-se les problemàtiques i dimensionar les zones amb bretxa digital per a poder dissenyar i planificar accions concretes i pal·liar aquesta situació. En aquest sentit, per exemple, es veuen especialment afectades les persones majors que viuen soles, agreujades per la dificultat extrema d’aprenentatge de l’ús de les noves tecnologies.

Per a més informació: https://www.elperiodico.com/es/mollet-del-valles/20220516/mollet-presenta-proyecto-piloto-combatir-13664647